Naše kompletné služby

– Účtovníctvo a účtovné poradenstvo

Vedenie účtovníctva tvorí už od počiatku jadro našej činnosti. Pre klientov pravidelne spracovávame ich účtovné doklady, vedieme všetky predpísané knihy a evidencie a vytvárame prehľady, ktoré našim zákazníkom umožňujú do detailu kontrolovať stav ich podnikania. Cieľom našich služieb je, aby klienti dostali prostredníctvom outsourcing účtovníctva možnosť ušetriť čas aj finančné prostriedky a mali tak voľné ruky pre rozvíjanie svojich vlastných nápadov a vízií.

Služby

W

Kompletné vedenie jednoduchého aj podvojného účtovníctva

W

Spracovanie účtovných uzávierok

W

Spracovanie daňových priznaní

W

Účtovné poradenstvo

W

Zostavenie konsolidovanej účtovnej uzávierky

W

Návrh spracovania účtovných dokladov v rámci firmy

W

Intrastat

W

Možnosť vystavenia účtovných uzávierok podľa medzinárodných účtovných štandardov IAS / IFRS

– Mzdy a personalistika

Či už svojich zamestnancov spočítate na prstoch jednej ruky, alebo zamestnávate desiatky ľudí, mzdová agenda Vám v každom prípade pridá navyše veľa starostí. Mimoriadne obsiahla personálne a mzdová oblasť zahŕňa rad úkonov, od výpočtu mzdy až po zasielanie prehľadov a hlásení poisťovniam alebo Finančnej správe. My sa za Vás o túto komplexnú problematiku postaráme a zabezpečíme, aby Vám neunikol ani jediný detail.

Služby

W

Spracovanie a doručenie mesačných výkazov pre poisťovne

W

Spracovanie platobných príkazov

W

Spracovanie pracovných zmlúv a dohôd

W

Vystavovanie potvrdení pre zamestnancov

W

Prihlášky a odhlášky zamestnancov u poisťovní

W

Spracovanie ročného vyúčtovania

W

Mesačné prehľady a ročné hlásenia pre Daňový úrad a ďalšie.

W

Možnosť vystavenia účtovných uzávierok podľa medzinárodných účtovných štandardov IAS / IFRS

– Daňové poradenstvo

Vyznať sa v existujúcej daňovej legislatíve, sledovať neustále právne zmeny, zvládnuť optimalizovať svoje dane a každý rok spracovať podrobné daňové priznanie – to je pre väčšinu podnikateľov takmer nemožný úloha, zvlášť keď na prvom mieste musí vždy byť podnikania samotnej. V spoločnosti ATAX NR vieme o daniach všetko a radi sa s Vami o svoje skúsenosti podelíme, aby ste svoje povinnosti bez problémov zvládli.

Služby

W

Konzultácie k daňovej problematike

W

Spracovanie písomných stanovísk k daňovým problémom klientov

W

Optimalizácia daní

W

Daňové poradenstvo podľa jednotlivých druhov daní

W

Zastúpenia pri daňovom konaní

W

Informovania o zmenách v daňových zákonoch

W

Spracovanie daňových priznaní ku všetkým typom dane.

– Finančné a podnikatelské poradenstvo

Vyznať sa v existujúcej daňovej legislatíve, sledovať neustále právne zmeny, zvládnuť optimalizovať svoje dane a každý rok spracovať podrobné daňové priznanie – to je pre väčšinu podnikateľov takmer nemožný úloha, zvlášť keď na prvom mieste musí vždy byť podnikania samotnej. V spoločnosti ATAX NR vieme o daniach všetko a radi sa s Vami o svoje skúsenosti podelíme, aby ste svoje povinnosti bez problémov zvládli.

Služby

W

Vypracovanie podnikateľských zámerov a podnikových stratégií

W

Poradenstvo pri zakladaní obchodných spoločností

W

Vypracovanie podkladov pre leasingové spoločnosti

W

Zostavenie podkladov pre žiadateľov o úver

W

Vypracovanie vnútropodnikových smerníc.

Čím sa riadime pri práci

Už 15 rokov robíme všetko pre to, aby sme svojim klientom ponúkali účtovné služby na špičkovej úrovni. Podľa reakcií stoviek našich zákazníkov sa nám to darí. Prečo by ste nás mali vyskúšať aj Vy?

N

Vysoká odbornosť

V daniach a účtovnej problematike sa nevyzná každý, my ale novú legislatívu aj ďalší vývoj v odbore sledujeme už roky a zároveň vieme, ako to chodí v praxi. Každá odpoveď na Vašu otázku aj každý podklad, ktorý pre Vás spracujeme, sú výsledkom starostlivého premýšľania o problémoch, s ktorými sa podnikatelia môžu stretnúť. Na našu prácu sa skrátka môžete spoľahnúť.

N

Individuálny prístup

Či pracujete na voľnej nohe, alebo zamestnávate desiatky ľudí, zakaždým potrebujete niekoho, kto Vám so svetom podnikania pomôže – napr. s vedením účtovníctva, poradenstvom alebo pomocou so získaním úveru. My svoju prácu staviame na dôkladnej znalosti potrieb našich klientov a svoj servis im zakaždým šijeme na mieru.

N

Maximálna spoľahlivosť

Máme vo zvyku plniť svoje záväzky, dodržiavať termíny a odovzdať všetku svoju prácu presne podľa dohody. S nami máte istotu, že naša spolupráca prebehne v dokonalom súlade s Vašimi požiadavkami.

N

Sme tu pre Vás, kedykoľvek nás potrebujete

Dobrý účtovník Vám musí vedieť odpovedať rýchlo a pomôcť Vám takmer okamžite po tom, čo sa stretnete s ťažkosťami. Naše účtovné, finančné a podnikateľské poradenstvo je Vám k dispozícii takmer neustále, rovnako ako mnoho ďalších služieb, ktoré pre Vás vieme realizovať vo veľmi krátkom termíne.

N

Široká ponuka

Účtovníctvo nie je zďaleka tým jediným, čo Vám v spoločnosti ATAX NR dokážeme ponúknuť – z ponuky personálnej agendy a spracovanie miezd, finančného poradenstva alebo zakladania firiem si u nás vyberie skutočne každý.