Naše kompletné služby

– Účtovníctvo a účtovné poradenstvo
Vedenie účtovníctva tvorí už od počiatku jadro našej činnosti. Pre klientov pravidelne spracovávame ich účtovné doklady, vedieme všetky predpísané knihy a evidencie a vytvárame prehľady, ktoré našim zákazníkom umožňujú do detailu kontrolovať stav ich podnikania. Cieľom našich služieb je, aby klienti dostali prostredníctvom outsourcing účtovníctva možnosť ušetriť čas aj finančné prostriedky a mali tak voľné ruky pre rozvíjanie svojich vlastných nápadov a vízií.

Služby

W

Kompletné vedenie jednoduchého aj podvojného účtovníctva

W

Spracovanie účtovných uzávierok

W

Spracovanie daňových priznaní

W

Účtovné poradenstvo

W

Zostavenie konsolidovanej účtovnej uzávierky

W

Návrh spracovania účtovných dokladov v rámci firmy

W

Intrastat

W

Možnosť vystavenia účtovných uzávierok podľa medzinárodných účtovných štandardov IAS / IFRS

– Mzdy a personalistika
Či už svojich zamestnancov spočítate na prstoch jednej ruky, alebo zamestnávate desiatky ľudí, mzdová agenda Vám v každom prípade pridá navyše veľa starostí. Mimoriadne obsiahla personálne a mzdová oblasť zahŕňa rad úkonov, od výpočtu mzdy až po zasielanie prehľadov a hlásení poisťovniam alebo Finančnej správe. My sa za Vás o túto komplexnú problematiku postaráme a zabezpečíme, aby Vám neunikol ani jediný detail.

Služby

W

Spracovanie a doručenie mesačných výkazov pre poisťovne

W

Spracovanie platobných príkazov

W

Spracovanie pracovných zmlúv a dohôd

W

Vystavovanie potvrdení pre zamestnancov

W

Prihlášky a odhlášky zamestnancov u poisťovní

W

Spracovanie ročného vyúčtovania

W

Mesačné prehľady a ročné hlásenia pre Daňový úrad a ďalšie.

W

Možnosť vystavenia účtovných uzávierok podľa medzinárodných účtovných štandardov IAS / IFRS

– Daňové poradenstvo
Vyznať sa v existujúcej daňovej legislatíve, sledovať neustále právne zmeny, zvládnuť optimalizovať svoje dane a každý rok spracovať podrobné daňové priznanie – to je pre väčšinu podnikateľov takmer nemožný úloha, zvlášť keď na prvom mieste musí vždy byť podnikania samotnej. V spoločnosti ATAX NR vieme o daniach všetko a radi sa s Vami o svoje skúsenosti podelíme, aby ste svoje povinnosti bez problémov zvládli.

Služby

W

Konzultácie k daňovej problematike

W

Spracovanie písomných stanovísk k daňovým problémom klientov

W

Optimalizácia daní

W

Daňové poradenstvo podľa jednotlivých druhov daní

W

Zastúpenia pri daňovom konaní

W

Informovania o zmenách v daňových zákonoch

W

Spracovanie daňových priznaní ku všetkým typom dane.

– Finančné a podnikatelské poradenstvo
Vyznať sa v existujúcej daňovej legislatíve, sledovať neustále právne zmeny, zvládnuť optimalizovať svoje dane a každý rok spracovať podrobné daňové priznanie – to je pre väčšinu podnikateľov takmer nemožný úloha, zvlášť keď na prvom mieste musí vždy byť podnikania samotnej. V spoločnosti ATAX NR vieme o daniach všetko a radi sa s Vami o svoje skúsenosti podelíme, aby ste svoje povinnosti bez problémov zvládli.

Služby

W

Vypracovanie podnikateľských zámerov a podnikových stratégií

W

Poradenstvo pri zakladaní obchodných spoločností

W

Vypracovanie podkladov pre leasingové spoločnosti

W

Zostavenie podkladov pre žiadateľov o úver

W

Vypracovanie vnútropodnikových smerníc.

– Spracovanie účtovníctva

Efektívne spracovanie účtovníctva je základom každého úspešného podnikania. Naša spoločnosť ponúka komplexné účtovnícke služby, ktoré zabezpečujú presnosť a spoľahlivosť vo všetkých finančných operáciách. S našou pomocou sa môžete plne sústrediť na rozvoj svojho podnikania, zatiaľ čo my sa postaráme o vaše účtovníctvo.

Služby

W

Vedenie účtovných kníh

Zabezpečíme správne a aktuálne vedenie vašich účtovných kníh podľa platnej legislatívy.

W

Mzdové účtovníctvo

Ponúkame kompletnú správu miezd vrátane výpočtu daní a odvodov, prípravy výplatných pások a správy personálnej agendy.

W

Daňové poradenstvo

Poskytujeme odborné poradenstvo pri príprave daňových priznaní a optimalizácii daňovej záťaže.

– Finančné účtovníctvo

Naše služby finančného účtovníctva poskytujú podrobný prehľad o finančnom zdraví vašej spoločnosti. Pomáhame s prípravou finančných výkazov, správou záväzkov a pohľadávok, ako aj s riadením nákladov. S našou odbornou podporou budete mať vždy aktuálne informácie potrebné na strategické rozhodovanie.

Služby

W

Príprava finančných výkazov

Vytvárame presné a detailné finančné výkazy, ktoré odrážajú skutočný stav vašich financií.

W

Správa záväzkov a pohľadávok

Efektívne riadime vaše záväzky a pohľadávky, čím zabezpečujeme optimálny cash flow.

W

Analýza a riadenie nákladov

Pomáhame identifikovať a kontrolovať náklady, aby ste mohli optimalizovať vaše finančné zdroje.

– Incadea DMS

Systém incadea DMS je špeciálne navrhnutý pre automobilový priemysel a poskytuje komplexné riešenia pre správu predajov, servisu a skladových zásob. Naša spoločnosť vám pomôže s implementáciou a správou tohto systému, čím zabezpečíme hladký chod vašich každodenných operácií a zvýšenie efektivity vašich procesov.

Výhody

W

Komplexná správa predajov a servisu

Centralizuje a zjednodušuje správu vašich predajných a servisných operácií.

W

Efektívne riadenie skladových zásob

Umožňuje presnú evidenciu a optimalizáciu skladových zásob, čím znižuje náklady a zvyšuje dostupnosť tovaru.

W

Integrácia s ďalšími systémami

Zabezpečuje hladkú integráciu s ostatnými informačnými systémami, čo zvyšuje celkovú efektivitu.

– SAP

SAP je jeden z najvýkonnejších ERP systémov na svete, ktorý pomáha organizáciám optimalizovať ich procesy. Naša spoločnosť poskytuje odbornú podporu pri implementácii a integrácii SAP riešení, čím vám pomôžeme dosiahnuť maximálnu efektivitu a kontrolu nad vašimi obchodnými operáciami.

Služby

W

Implementácia SAP

Profesionálna inštalácia a nastavenie SAP systémov podľa potrieb vašej organizácie.

W

Integrácia SAP riešení

Zabezpečíme plynulú integráciu SAP s existujúcimi systémami a procesmi.

W

Podpora a údržba

Poskytujeme kontinuálnu podporu a údržbu SAP systémov, aby boli vždy aktuálne a funkčné.

– Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV je flexibilné ERP riešenie, ktoré je ideálne pre malé a stredné podniky. Ponúkame profesionálne služby v oblasti implementácie, prispôsobenia a podpory tohto systému. Pomôžeme vám plne využiť potenciál Microsoft Dynamics NAV na zlepšenie vašich obchodných procesov a zvýšenie produktivity.

Služby

W

Implementácia a nastavenie

Zabezpečíme rýchlu a efektívnu implementáciu systému prispôsobenú vašim špecifickým potrebám.

W

Školenia a podpora

Poskytujeme školenia pre váš tím a neustálu podporu pre zaistenie hladkého chodu systému.

W

Prispôsobenie na mieru

Prispôsobíme Microsoft Dynamics NAV tak, aby čo najlepšie vyhovoval vašim obchodným procesom.

– Reporting

Kvalitný reporting je kľúčom k informovanému rozhodovaniu a strategickému plánovaniu. Naša spoločnosť poskytuje sofistikované riešenia reportingu, ktoré vám umožnia sledovať výkon vašej spoločnosti v reálnom čase. S našimi službami získate presné a aktuálne informácie, ktoré sú nevyhnutné pre efektívne riadenie a plánovanie.

Služby

W

Vytváranie prehľadných reportov

Navrhujeme a implementujeme prehľadné a zrozumiteľné reporty, ktoré poskytujú kľúčové informácie o výkone vašej spoločnosti.

W

Automatizácia reportingu

Umožňujeme automatické generovanie reportov, čím šetríme váš čas a zvyšujeme presnosť údajov.

W

Analýza dát

Poskytujeme hlbokú analýzu dát, ktorá vám pomôže identifikovať trendy a príležitosti pre zlepšenie.

Čím sa riadime pri práci

Už 15 rokov robíme všetko pre to, aby sme svojim klientom ponúkali účtovné služby na špičkovej úrovni. Podľa reakcií stoviek našich zákazníkov sa nám to darí. Prečo by ste nás mali vyskúšať aj Vy?
N

Vysoká odbornosť

V daniach a účtovnej problematike sa nevyzná každý, my ale novú legislatívu aj ďalší vývoj v odbore sledujeme už roky a zároveň vieme, ako to chodí v praxi. Každá odpoveď na Vašu otázku aj každý podklad, ktorý pre Vás spracujeme, sú výsledkom starostlivého premýšľania o problémoch, s ktorými sa podnikatelia môžu stretnúť. Na našu prácu sa skrátka môžete spoľahnúť.
N

Individuálny prístup

Či pracujete na voľnej nohe, alebo zamestnávate desiatky ľudí, zakaždým potrebujete niekoho, kto Vám so svetom podnikania pomôže – napr. s vedením účtovníctva, poradenstvom alebo pomocou so získaním úveru. My svoju prácu staviame na dôkladnej znalosti potrieb našich klientov a svoj servis im zakaždým šijeme na mieru.
N

Maximálna spoľahlivosť

Máme vo zvyku plniť svoje záväzky, dodržiavať termíny a odovzdať všetku svoju prácu presne podľa dohody. S nami máte istotu, že naša spolupráca prebehne v dokonalom súlade s Vašimi požiadavkami.
N

Sme tu pre Vás, kedykoľvek nás potrebujete

Dobrý účtovník Vám musí vedieť odpovedať rýchlo a pomôcť Vám takmer okamžite po tom, čo sa stretnete s ťažkosťami. Naše účtovné, finančné a podnikateľské poradenstvo je Vám k dispozícii takmer neustále, rovnako ako mnoho ďalších služieb, ktoré pre Vás vieme realizovať vo veľmi krátkom termíne.
N

Široká ponuka

Účtovníctvo nie je zďaleka tým jediným, čo Vám v spoločnosti ATAX NR dokážeme ponúknuť – z ponuky personálnej agendy a spracovanie miezd, finančného poradenstva alebo zakladania firiem si u nás vyberie skutočne každý.